ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι ο συντονισμός και η ανάπτυξη της δράσης των μελών της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την προαγωγή & υπεράσπιση της επιστήμης της Οφθαλμολογίας.

  • Η στήριξη των σχέσεων επιστημονικών και κοινωνικών μεταξύ των μελών.
  • Η μελέτη και προβολή των προβλημάτων της ιατρικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στην Οφθαλμολογία και ειδικότερα στους ειδικευμένους οφθαλμιάτρους, καθώς και η έκφραση γνώμης σε όλα τα επιστημονικά ζητήματα, που αφορούν στον κλάδο της Οφθαλμολογίας.
  • Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελών.
  • Η προαγωγή των σχέσεων με επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.