Εταιρείες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

Ε.Ο.Ε

Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία

Ορμινίου 5,115 28 – Αθήνα

Τηλ & Φάξ: 210-72.57.823
Internet : http://www.eyenet.gr
Email : info@eyenet.gr


Ο.Ε.B.E

Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Εγνατίας 100, 546 23 – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-257.501
Φαξ: 2310-286.442
Internet : http://www.oebe.gr
Email : oebe@hol.gr


Ο.Φ.Ε.Δ.Ε.Π.

Οφθαλμολογική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου


Ο.Ε.Κ.

Οφθαλμολογική Εταιρεία Κρήτης


Ο.Ε.Κ.Ε.

Οφθαλμολογική Εταιρεία Κεντρικής Ελλάδος


Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α.

Οφθαλμολογική Εταιρεία Θράκης,
Ανατολικής Μακεδονίας & Νήσων Βορείου Αιγαίου